Atsakomybės neprisiėmimas

Informaciją šioje svetainėje (toliau – svetainė) pateikia bendrovė Unilin BV (toliau – UNILIN). Naudodamiesi šia svetaine patvirtinate, kad perskaitėte šias naudojimo sąlygas, jas supratote ir su jomis sutinkate.

Ši svetainė tėra informacinio pobūdžio, jos turinys nieko negarantuoja nei tiesiogiai, nei netiesiogiai. Nors stengiamės, kad čia pateikta informacija būtų kuo naujesnė ir kuo tikslesnė, jos tikslumo ir išsamumo garantuoti negalime. Pasiliekame teisę keisti informaciją svetainėje be išankstinio įspėjimo ir sutikimo.

Nei UNILIN, nei kuris nors iš jos vadovų, darbuotojų ar patarėjų negali jokiomis aplinkybėmis atsakyti už žalą, kuri padaroma arba kuri atsiranda kaip nors naudojantis šia svetaine arba joje pateikiama informacija.

UNILIN neatsako už žalą, padarytą dėl kokių nors šios svetainės trikčių, techninių trūkumų ar virusų (arba panašių kenksmingų elementų), arba dėl apsilankymo svetainėse, į kurias nurodo ši svetainė, arba pasinaudojimo tokiomis svetainėmis (pvz., per saitus), arba žalą, padarytą dėl informacijos, pateiktos šiose svetainėse.

UNILIN neatsako už elektroninę komunikaciją per šią svetainę. Ši nuostata taikoma ir trečiųjų šalių korespondencijai el. paštu, veikimo sulėtėjimui, perėmimui ir manipuliacijai.

Šios svetainės naudotojai patys atsako už bet kokį pasirinkimą arba sprendimą, kurį jie padaro remdamiesi informacija, gauta šioje svetainėje arba per ją.

Šios svetainės naudotojai privalo imtis visų pagrįstų atsargumo priemonių, kad apsisaugotų nuo virusų, riktų, Trojos arklių ir kt.

Autorių teisės

Šioje svetainėje pateiktos informacijos autorių teisės yra saugomos. Autorių teisės priklauso UNILIN. Jokia informacija negali būti dauginama arba platinama be išankstinio ir aiškaus UNILIN sutikimo.

Bet kokie ginčai, susiję su šia svetaine arba kylantys dėl šios svetainės (naudojimo), sprendžiami išskirtinai pagal Belgijos įstatymus.

Privatumo politika

ŠIA PRIVATUMO POLITIKA ESATE INFORMUOJAMI APIE DUOMENIS, KURIUOS BENDROVĖ „Unilin BV“, REGISTRUOTA ADRESU OOIGEMSTRAAT 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIJA (TOLIAU – ‘„UNILIN“), RENKA PER ŠIĄ SVETAINĘ. JA TAIP PAT INFORMUOJAME, KODĖL RENKAME TOKIĄ INFORMACIJĄ IR KAIP TVARKYSIME INFORMACIJĄ, KURIĄ MUMS PATEIKĖTE, IR INFORMACIJĄ, KURIĄ APIE JUS SUŽINOME IŠ JŪSŲ APSILANKYMO MŪSŲ SVETAINĖJE. JEI NAUDOJATĖS ŠIA SVETAINE, LAIKOMA, KAD SUTINKATE SU ŠIA POLITIKA. JEI NESUTINKATE SU ŠIA POLITIKA, MŪSŲ SVETAINE NESINAUDOKITE.

Kokią informaciją renkame?

Informaciją apie asmenis renkame dviem būdais:

naudodamiesi registracijos priemonėmis ir informacija, kurią pateikiate arba įrašote tam tikruose mūsų svetainės tinklalapiuose; automatizuotai, ypač per slapukus. Daugiau apie slapukus skaitykite toliau.

Galime paprašyti, kad pateiktumėte savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą, gimimo datą, amžių, adresą, mobiliojo ar kito telefono numerį ir kitus asmeninius arba kontaktinius duomenis. Taip pat galime paprašyti, kad teiktumėte komentarus, pasiūlymus arba kitą informaciją apie mūsų svetainę, mūsų produktus ar paslaugas, arba mūsų bendrovę. Gali būti paprašyta kito konkretaus pobūdžio informacijos, susijusios su konkursais, loterijomis, reklaminiais pasiūlymais arba kita rinkodaros veikla, įskaitant nusiunčiamą tekstą, nuotraukas, vaizdo ar garso įrašus.

Kodėl renkame asmeninius duomenis?

Jūsų asmeniniai duomenys renkami ir apdorojami tik šiais tikslais:

bendrai naudojant ir tvarkant šią svetainę, įskaitant žinučių siuntimą ir gavimą; teikiant informaciją apie UNILIN galimybes, paslaugas ir produktus.

Tvarkysime tik tuos asmeninius duomenis, kurie reikalingi pirmiau nurodytais tikslais.

Kaip naudojame jūsų asmeninius duomenis?

Naudojame asmeninius duomenis, kuriuos pateikiate arba kuriuos surenkame:

reaguodami į tiesiogines užklausas, kaip nurodoma tuo metu, kuriuo renkame informaciją, arba kaip nurodoma kitais atvejais prieš panaudojant jūsų informaciją; tvarkydami jūsų dalyvavimo konkursuose, loterijose, kituose reklaminiuose pasiūlymuose arba kitoje rinkodaros veikloje reikalus; siekdami geriau pažinti jus ir savo klientus apskritai; kitais teisėtais verslo tikslais, įskaitant kai kada jums siunčiamus el. laiškus / laiškus / SMS žinutes arba kitą rinkodaros informaciją apie mūsų prekių ženklus ir mūsų įmones, kuri gali jus dominti (jei registruodamiesi pas mus leidote tai daryti).

Jūsų pateikiamą informaciją galime derinti su kitais duomenimis, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, įskaitant informaciją, kurią pateikiate kitose vietose arba per kitą priemonę, kaip antai per vieną iš mūsų susijusių svetainių.

Pasyviai mūsų renkama informacija, taip pat ir per slapukus, naudojama jūsų interneto aplinkai ir mūsų svetainėje teikiamiems pasiūlymams individualizuoti ir gerinti, kaip aprašyta pirmiau.

Visais kitais atvejais pirma nurodysime tikslą, kuriuo renkami jūsų asmeniniai duomenys, ir tik tada iš tiesų rinksime arba naudosime šią informaciją.

Jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi tik tol, kol bus pasiektas pirmiau nurodytas tikslas, arba tiek laiko, kiek reikalaujama pagal įstatymą.

Su kuo dalijamės informacija?

Nors ir neužsiimame asmeninių duomenų pardavimu nesusijusioms trečiosioms šalims, galime nuspręsti pasidalyti jūsų duomenimis su jų tvarkytojais, veikiančiais mūsų vardu, su mūsų pavaldžiosiomis įmonėmis, įskaitant mūsų motinines arba kitas UNILIN įmones, arba su verslo partneriais, kaip antai trečiosiomis šalimis, su kuriomis kartu vykdome bendrą veiklą arba programas ir kurios gali būti suinteresuotos apie savo įmones jums papasakoti daugiau.

Pažymėtina, kad kai kuriais atvejais jūsų asmeniniai duomenys gali būti perduoti tvarkytojams, susijusioms įmonėms arba trečiosioms šalims, su kuriomis vykdome bendras akcijas arba programas, įsikūrusias už Europos ekonominės erdvės ribų – šalyse, kuriose netaikomi adekvatūs asmeninių duomenų apsaugos reikalavimai. Laikoma, kad sutinkate su asmeninių duomenų perdavimu minėtais atvejais.

Pagal taikomus duomenų privatumo teisės aktus taip pat galime atskleisti jūsų asmens informaciją, jei manome, kad turime tą padaryti vykdydami kokį nors įstatymą, reglamentą, teismo sprendimą arba kitą teisėtą ar valdžios institucijos reikalavimą. Nors tai ir menkai tikėtina, jei visą arba dalį mūsų verslo įsigytų trečioji šalis, jūsų informacija būtų perduota naujam juridiniam savininkui. Neprisiimdami jokio įpareigojimo, taip pat pasiliekame teisę rinkti ir bendrinti bet kokią informaciją, kurią laikome būtina tyrimui atlikti arba norint imtis veiksmų, susijusių su įtariamu sukčiavimu, neteisėta veikla, galima žala asmenims arba nuosavybei, siekdami apsisaugoti patys arba apsaugoti vieną ar daugiau iš savo naudotojų arba jų įpėdinių, taip pat kitaip, kaip reikalaujama arba leidžiama pagal įstatymą.

Taip pat atminkite, kad tam tikra mūsų svetainės veikla gali būti interaktyvaus pobūdžio ir jums gali būti sudaryta galimybė išsiųsti informaciją, kurią gali matyti kiti naudotojai. Jei nenorite, kad informacija būtų matoma viešai, tomis svetainės sritimis nesinaudokite.

Kuriuos slapukus naudojame ir kodėl?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos jūsų kompiuteryje palieka jūsų aplankytos interneto svetainės. Jie plačiai naudojami tam, kad svetainės veiktų arba veiktų veiksmingiau, taip pat siekiant pateikti informaciją svetainės savininkams.

Ši svetainė naudoja slapukus

jūsų patirčiai pagerinti ir individualizuoti. Į tai įeina: jūsų kalbos parinkčių išsaugojimas; anketose įrašytos informacijos išsaugojimas; prekių pirkinių krepšelyje įsiminimas (jei taikoma); jūsų naudojimosi svetaine analizavimas per „Google Analytics“.

Jei slapukų naudojimui nepritariate, mūsų svetaine nesinaudokite, nes be slapukų ji deramai neveiks.

Be kita ko, šioje svetainėje naudojami šie trečiųjų šalių slapukai:

[slapukų sąrašas]

Dauguma interneto naršyklių slapukus galima kontroliuoti per naršyklės parinktis. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, įskaitant tai, kokie slapukai yra įdėti ir kaip juos tvarkyti ir šalinti, apsilankykite www.allaboutcookies.org.

Atsisakymas

Jei kada nors nuspręsite, kad nebenorite gauti jokios komercinės arba reklaminės informacijos, susijusios su mūsų produktais ir paslaugomis arba su mūsų pavaldžiųjų įmonių ar verslo partnerių, su kuriais vykdome bendras akcijas arba programas, produktais arba paslaugomis, galite pasinaudoti mūsų atsisakymo puslapiu arba spustelėti nuorodą bet kurioje iš mūsų gautoje akcijos žinutėje.

Atminkite: net jei reklaminių žinučių atsisakysite, toliau siųsime jums informaciją, susijusią su pas mus sukurta jūsų paskyra, arba mus siejančiais verslo santykiais, pvz., jei esate pateikę užklausų apie mūsų prekes ir paslaugas (tarkime, tai gali būti žinutės apie loterijas, į kurias esate užsiregistravę).

Jūsų teisės

Bet kuriuo metu galite pasinaudoti savo teise pasiekti, taisyti arba pašalinti bet kuriuose su jumis susijusius asmeninius duomenis, laikydamiesi taikomo duomenų privatumo įstatymo ir išsiuntę mums žinutę per kontaktinę formą. Taip pat galite atsisakyti dalyvauti bet kokiose tiesioginės rinkodaros kampanijose ir pareikalauti, kad jums nebebūtų siunčiama jokia reklaminė medžiaga, tą galima padaryti bet kada, nemokamai ir neteikiant jokio paaiškinimo.

Saugumas

Naudojamės pramonės standartų priemonėmis informacijai, kuri pateikiama šioje svetainėje, apsaugoti. Nors siekiame užtikrinti laikomų, naudojamų ir keičiamų jūsų asmeninių duomenų, kuriuos mums pateikiate, saugumą, jokia svetainė nėra saugi absoliučiai. Todėl raginame imtis tinkamų priemonių apsisaugoti, taip pat, pavyzdžiui, niekam neatskleisti jokių naudotojų vardų ir slaptažodžių.

Trečiųjų šalių svetainės

Tam tikrose šios svetainės vietose galime pateikti nuorodas į trečiųjų šalių svetaines. Tačiau ši saugumo politika taikoma tik svetainei, kurioje ji skelbiama, ir joje neapibūdinama informacijos rinkimo kitose svetainėse praktika, įskaitant tas, kurios saitais susijusios su šia svetaine arba į kurias per ją patenkama. Šie saitai pateikti dėl jūsų patogumo, tačiau atminkite, kad šių trečiųjų šalių arba jų svetainių nekontroliuojame. Šios trečiosios šalys taikys kitokią privatumo politiką, susijusią su informacija, kurią galite pateikti būdami tų trečiųjų šalių svetainėse. Prieš pateikdami informaciją, pagal kurią galima identifikuoti jus, kaip asmenį, turėtumėte perskaityti atitinkamų svetainių privatumo politikos dokumentus.

UNILIN negali jokiomis aplinkybėmis būti laikoma atsakinga už (kitas) šių trečiųjų šalių svetaines, taip pat už jų pateikiamą informaciją. Pateiktieji saitai su kitomis svetainėmis nereiškia, kad sutinkame su tų svetainių turiniu arba yra kaip nors bendradarbiaujama arba turima ryšių su šiomis svetainėmis.


Nuostatos ir sąlygos: oficiali „Quick-Step“ el. parduotuvė

Perskaitykite šias pardavimo sąlygas prieš pateikdami užsakymą. Šių sąlygų ir užsakymo kopiją išsaugokite, kad jomis būtų galima pasinaudoti ateityje.

1. El. parduotuvės naudojimas

1.1. Ši el. parduotuvė naudojama kaip visų mūsų svetainėje nurodomų prekių pardavimo platforma. Ši svetainė priklauso privačiai uždarajai akcinei bendrovei Unilin BV, kurios registruotosios būstinės adresas yra 8710 Wielsbeke, o pagrindinės verslo vietos adresas yra BE-8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 3. Ši bendrovė yra registruota Belgijoje, jos įmonės kodas yra 0405.414.072 (toliau – mes). Jei prireiktų pagalbos, susisiekite su mumis el. paštu (adresu officialwebstore@quick-step.com) arba telefonu (numeriu 08448118287).

1.2. Svetainės puslapių turiniu siekiama jus tik bendrai informuoti ir jis yra skirtas jums naudoti. Jis gali būti keičiamas prieš tai neįspėjus.

1.3. Kai pateikiate mūsų svetainėje reklamuojamų prekių užsakymą, galite pasirinkti norimą mažmeninės prekybos atstovą (toliau – vykdymo partneris), kuris pristatys arba iš kurio galėsite pasiimti užsakytas prekes (toliau žiūrėti 4 punktą). Pristatymo arba atsiėmimo duomenis pateiks pasirinktas vykdymo partneris.

1.4. Visi užsakymai laikomi pasiūlymais sudaryti sutartį. Juos turi priimti vykdymo partneris (toliau – priėmimas). Priėmimas laikomas įvykusiu nuo momento, kai iš vykdymo partnerio gaunate užsakymo patvirtinimo laišką. Iki priėmimo momento vykdymo partneris nėra įpareigotas pristatyti arba pateikti jokių prekių, buvusių jūsų užsakyme.

1.5. Turite teisę nutraukti šią sutartį (toliau žr. 6 punktą).

1.6. Atminkite, kad pateiktas šioje svetainėje užsakymas reiškia, jog įsipareigojate sumokėti.

1.7. Jei neapriboto mokėjimo už šias prekes iš jūsų negauname, turime teisę šią sutartį nutraukti (pagal 3.1 punktą).

1.8. Šios sąlygos niekaip nepaveikia jūsų, kaip vartotojo, teisių, kurias suteikia atitinkami teisės aktai.

2. Prekių aprašymas ir kaina

2.1. Mūsų svetainėje rasite prekių pagrindinių savybių aprašymą ir kainą.

2.2. Pavienių produktų kainos nurodytos įskaitant mokesčius, bet neįskaitant pristatymo išlaidų (išskyrus atvejus, kuriais mūsų svetainėje nurodyta kitaip). Pristatymo išlaidos bus pridėtos prie visos mokėtinos sumos. Jos parodomos įdėjus prekes į pirkinių krepšelį.

2.3. Siekiame visada užtikrinti, kad tuo metu, kai darote užsakymą, mūsų svetainėje nurodytos kainos būtų tikslios. Jei per 14 dienų nuo jūsų užsakymo priėmimo nustatoma kainos klaida, susijusi su kokiomis nors arba visomis jūsų užsakytomis prekėmis, galite susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi (telefono numeris ir el. pašto adresas nurodyti 1.1 punkte) arba kuo greičiau informuosime jus ir išsamiai nurodysime netiksliai įkainotas prekes. Tuo atveju siūlome tokias galimybes:

2.3.1. panaikinti neteisingai įkainotų prekių užsakymą ir iš naujo patvirtinti užsakymą pataisytomis kainomis;

2.3.2. pateikti naują kitų prekių užsakymą;

2.3.3. panaikinti visą užsakymą arba,

jei per 14 dienų nuo to, kai gaunate mūsų pasiūlymą, neatsakote ir neišsirenkate vienos iš galimų galimybių, pirmiau nurodytų 2.3.1–2.3.3 punktuose, laikoma, kad pasirinkote 2.3.3 punkte nurodytą galimybę ir jūsų užsakymas nedelsiant panaikinamas. Tada kompensuosime arba grąžinsime jums bet kokią sumą, kurią sumokėjote už prekę netikslia kaina.

2.4. Siekiant išvengti abejonių, jei prekių neturima arba užsisakote iš mūsų kitas prekes, arba jei prekių kaina buvo nurodyta netiksliai ir vėliau užsisakote tokias prekes tikslia kaina, šios pardavimo sąlygos užsakant ir pristatant atitinkamas prekes, nepaisant to, ar užsakymas pateikiamas per mūsų svetainę ar kitaip.

3. Mokėjimas

3.1. Sumokėti už prekes ir jų pristatymą galima kredito arba debeto kortele. Lėšos iš jūsų kredito arba debeto kortelės gali būti nurašytos vos pateikus užsakymą.

4. Pristatymas / prekių pateikimas

4.1. Vykdymo partneris pristatys prekes jūsų pasirinktu adresu. Todėl šį adresą aiškiai nurodykite vykdymo partneriui.

4.2. Informaciją apie tai, kiek vidutiniškai užtrunka prekių pristatymas, rasite mūsų svetainėje. Atminkite, kad ši trukmė tėra prognozuojama. Garantuoti jos negalime.

4.3. Faktinę pristatymo datą nurodo vykdymo partneris. Bet kuriuo atveju, jei nėra ypatingų aplinkybių, pristatoma per pagrįstą laiką nuo užsakymo priėmimo datos.

4.4. Jei prekių jūsų adresu negalima pristatyti dėl priežasčių, kurias kontroliuoja vykdymo partneris, jis apie tai jus kuo greičiau informuos.

4.5. Neatsakome dėl jokių išlaidų, kurias patiriate dėl vėlavimo pristatyti prekes. Patariame neužsisakyti montuotojų, kol negavote savo prekių.

5. Rizika / nuosavybė

5.1. Nuo momento, kai pasiimate prekes vykdymo partnerio patalpose, arba, jei vykdymo partneris prekes pristato jūsų pasirinktu adresu, nuo momento, kai šios prekės fiziškai patenka jūsų nuosavybėn, bet kokia su prekėmis susijusi rizika tenka jums.

5.2. Prekės į jūsų nuosavybę perleidžiamos tada, kai gauname neapribotą mokėjimą už:

5.2.1. prekes,

5.2.2. visus kitus dalykus, už kuriuos sumokėti turite jūs.

6. Teisė pasitraukti ir grąžinimo procesas

6.1. Per 14 dienų nuo prekių gavimo (toliau – pasitraukimo laikotarpis) turite teisę nepatirdami jokių papildomų išlaidų bei nenurodę jokios priežasties pasitraukti iš sutarties.

6.2. Norėdami pasinaudoti šia pasitraukimo teise, turite paskambinti į mūsų klientų aptarnavimo skyrių ir informuoti apie savo sprendimą pasitraukti (telefono numeris nurodytas 1.1 punkte). Atminkite: jūsų paprašys pateikti išsamius užsakytų prekių duomenis (pvz., užsakymo numerį).

6.3. Kai telefonu pranešate apie pasitraukimą, el. paštu (el. pašto adresu, kurį mums pateikėte) patvirtinsime, kad sutartis nutraukta.

6.4. Išskyrus atvejus, kai prekės yra su trūkumais arba neatitinkančios aprašymo, pasinaudoję teise pasitraukti po to, kai prekes jau gavote, privalote prekes grąžinti vykdymo partneriui savo sąskaita, rizika ir transportu. Prekės ir pakuotės turi būti gražintos į vykdymo partnerio registruotąją būstinę ar patalpas (vykdymo partnerio adresą rasite užsakymo priėmimo dokumente) puikios būklės, tinkamos perparduoti, be reikalo nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią pranešėte mums apie sprendimą pasitraukti iš sutarties pagal šį punktą.

Jei pristatymo partneris pristatė prekes jums į namus, galite paprašyti, kad vykdymo partneris šias prekes vėl paimtų. Šį prašymą paimti prekes vykdymo partneris turi gauti nesibaigus pasitraukimo laikotarpiui. Už tokią paslaugą jums bus pritaikytas 50£ paėmimo mokestis.

6.5. Bet kokią sumą, kurią sumokėjote, atlyginsime nepagrįstai nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią buvome informuoti apie jūsų sprendimą pasitraukti iš sutarties.

6.6. Jei prekės pagal šių sąlygų nuostatas negrąžinamos, išskyrus atvejus, kai prekės yra su trūkumais arba klaidingai aprašytos, galime jūsų pareikalauti sumokėti sumą, lygią išlaidoms, kurias patiriame dėl negrąžintų pagal šias sąlygas prekių.

7. Garantija

7.1. Garantuojame, kad bet kuri prekė, įsigyta per mūsų svetainę, yra patenkinamos kokybės ir pagrįstai tinkama visiems tikslams, kuriems to pobūdžio prekės yra paprastai tiekiamos.

7.2. Dėl skundų, susijusių su gautomis prekėmis (pvz., pažeistų, sugadintų arba trūkstamų prekių), susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo skyriumi telefonu (numeris nurodytas 1.1 punkte). Išnagrinėsime jūsų skundą ir, atsižvelgdami į jūsų, kaip kliento, teises pagal įstatymą, spręsime jį kaip įmanoma greičiau.

7.3. Konkrečios informacijos apie garantiją ieškokite mūsų interneto svetainėje. Ši garantija niekaip nepaveikia teisių, kurias jums, kaip vartotojui, suteikia įstatymai.

8. Atsakomybės ribojimas

8.1. Jei esate vartotojas, nesame jums atsakingi už jokius nuostolius ar žalą arba pakaitalo įsigijimo išlaidas aplinkybėmis, kuriomis:

8.1.1. nepažeidžiama teisinė prievolė, kurią mes arba mūsų darbuotojai, arba agentai turime jūsų atžvilgiu;
8.1.2. toks nuostolis arba žala nėra pagrįstai numatomas tokio pažeidimo rezultatas;
8.1.3. kaip nors padidėjo nuostolis arba žala, atsirandanti dėl jūsų padaryto kokios nors šios sutarties sąlygos pažeidimo;
8.1.4. toks nuostolis arba žala / pakaitalo pirkimo išlaidos, atsirandantys naudojant arba dėl negalėjimo naudotis svetaine, arba atsirandantys dėl bet kokių įsigytų arba gautų produktų, arba dėl per svetainę gautų žinučių arba sudarytų sandorių, arba atsirandantys dėl neteisėtos prieigos prie šioje svetainėje esančių jūsų duomenų arba jų pakeitimo, arba bet kokios kitos informacijos šioje svetainėje, net jei buvome įspėti dėl tokios žalos tikimybės.

8.2. Aptardami grindų dangos įrengimą, surinkimą ir priežiūrą, vadovaujamės mūsų svetainėje pateikiamomis instrukcijomis.

9. Vaizdai

Produktų vaizdai pateikiami tik kaip iliustracija ir gali skirtis nuo tikro produkto dėl naršyklės programinės įrangos apribojimų, fotoaparato arba ekrano parametrų ir kt. Visiems klientams rekomenduojame apžiūrėti prekes vykdymo partnerio patalpose arba pasinaudoti mūsų svetainėje suteikiamomis galimybėmis gauti pavyzdžių.

10. Atsisakymas

Joks mūsų pareikštas atsisakymas (aiškiai nurodomas arba numanomas), susijęs su bet kurios iš mūsų teisių pagal šią sutartį apsauga, nereiškia, kad leidžiame atitinkamą pažeidimą toliau kartoti.


11. Nenugalima jėga

Nesame atsakingi už jokį vėlavimą vykdyti kokius nors įsipareigojimus arba jų nevykdymą, jei vėlavimas arba nevykdymas atsiranda dėl įvykių arba aplinkybių, kurių negalime pagrįstai kontroliuoti, įskaitant, be kita ko, stichines nelaimes, streikus, lokautus, nelaimes, karą, gaisrą, įrenginio arba mašinos gedimą arba natūralaus tiekimo šaltinio žaliavų trūkumą arba neturėjimą, ir mes turime teisę pagrįstai pratęsti įpareigojimus.

12. Atskyrimas

Jei kuri nors šių sąlygų sąlyga arba nuostata bet kurio kompetentingos jurisdikcijos teismo pripažįstama negaliojančia, neteisėta arba dėl kokios nors priežasties neįgyvendinama, tokia nuostata atskiriama, ir kita jų dalis toliau lieka galioti taip, tarsi dėl šių sąlygų būtų buvę susitarta pašalinus negaliojančią, neteisėtą arba neįgyvendinamą nuostatą.

13. Reglamentuojanti teisė ir jurisdikcija

Šioms prekių pardavimo sąlygoms bus taikomi atitinkami Jungtinės Karalystės ar Airijos ir ES teisės aktai. Bet kokie ginčai dėl šios sutarties priklauso Jungtinės Karalystės ar Airijos teismų jurisdikcijai.

14. Mūsų teisės keisti šias nuostatas ir sąlygas

14.1. Pasiliekame teisę kartais šias nuostatas ir sąlygas peržiūrėti ir taisyti.

14.2. Jums bus taikoma politika ir sąlygos, galiojančios tada, kai iš mūsų užsisakote prekes, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymą arba valdžios institucijos nurodymu šie dokumentai turi būti pakeisti (tada jie taikomi ir jūsų anksčiau pateiktiems užsakymams).


Įsigaliojimo data ir pakeitimai

PASILIEKAME TEISĘ VIEN SAVO NUOŽIŪRA BET KADA PAKEISTI, PATAISYTI, PRIDĖTI ARBA PAŠALINTI BET KOKIAS ŠIOS POLITIKOS DALIS. JEI NORITE ŽINOTI NAUJAUSIĄ ŠIOS POLITIKOS FORMULUOTĘ, PATARIAME REGULIARIAI LANKYTIS ŠIAME TINKLALAPYJE. JEI ŠIA SVETAINE NAUDOJATĖS IR PO TO, KAI JOJE PASKELBIAMI PAKEITIMAI, LAIKOMA, KAD SU TOKIAIS PAKEITIMAIS SUTINKATE. TAČIAU JŪSŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO BŪDO, JEI NESAME GAVĘ ATITINKAMO JŪSŲ SUTIKIMO, ATGALINE DATA NEKEISIME.

Ši politika buvo parengta 2020 m. Birželio 8 d. Ir galioja nuo tos dienos.

Klausimai

Jei turite kokių nors prašymų arba klausimų, susijusių su šia politika, arba norite atnaujinti savo duomenis, susisiekite su mumis šiuo adresu:

Unilin BV, division Flooring
Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke
Belgija
Tel. +32 56 675211

Taip pat galite palikti žinutę pasinaudoję susisiekimo forma.