Go to content Go to search
„Quick-Step“ tvari laminuota grindų danga

TVARI
LAMINUOTA GRINDŲ DANGA

„Quick-Step“ laminuota grindų danga: sukurta tvarumo pagrindu

Esame laminuotos grindų dangos gamybos lyderiai Europoje ir mūsų pareiga gaminti grindų dangą kiek įmanoma tvariau. Būtent todėl mes naudojame tik iš tvariai tvarkomų miškų ir kontroliuojamų šaltinių gaunamą regeneruotą medieną, taip siekdami patenkinti pažangaus dizaino ir natūralaus grožio poreikį.

Mes rūpinamės mediena


Saugus CO2 sugėrimas

Kaip atsinaujinantys ištekliai, medžiai vaidiną labai svarbų vaidmenį kovojant su klimato kaita. Jie absorbuoja CO2 ir saugiai jį laiko visą likusį savo gyvenimą. Net jei mediena yra panaudojama, pvz., gaminant laminuotas grindis, CO2 nėra išlaisvinamas. Dėl šios priežasties mes vengiame deginimo procesų, kurių metu vėl išskiriamas CO2, todėl jūsų grindų dangai suteikiame garantiją net iki 25 metų.


Antras medienos gyvenimas

Medžiai prisideda prie biologinės įvairovės, nes suteikia gyvūnams pastogę ir yra jų maistas. Tai dar viena priežastis, kodėl didelio tankio medienos pluošto plokštė, kuri yra mūsų laminato pagrindas, gaminama tik iš regeneruotos medienos. Tai mediena, kurią surenkame lentpjūvėse, tvarkant miškus ir prižiūrint kelkraščius … ir kuri kitu atveju būtų sudeginta arba tiesiog išmesta. Mes nekertame naujų medžių, o panaudojame šalutinius produktus.


PEFC sertifikatas

Mūsų laminuotos grindys žymimos PEFC ženklu ir FSC ženklu, kuris laikomas patikimiausiu tvarių išteklių sertifikatu. Tai garantuoja, kad regeneruota mediena gaunama iš tvariai tvarkomų miškų arba kontroliuojamų išteklių, taip apsaugant sengires, o rizikos analizė užkertant kelia neteisėtam kirtimui. Tokiu būdu galime būti tikri, kad mūsų naudojami medienos ištekliai neprisideda prie miškų kirtimo.

Mūsų „Quick-Step“ laminuotos grindų dangos pagrindas – 100 % regeneruota mediena

Švarus oras patalpose


Griežtai kontroliuojama gamyba

Didžiąją savo gyvenimo dalį praleidžiate patalpose, todėl oro jūsų namuose kokybė yra gyvybiškai svarbi. Įtakos šiai kokybei turi daug veiksnių: vėdinimas, žvakių ar valymo priemonių naudojimas, ir net vidaus apdailai (pavyzdžiui, grindims) pasirinktos medžiagos. Į aplinką išskiriamų pavojingų medžiagų kiekį mažiname grindis gaminami patys, kiek tik tai įmanoma. Tai reiškia, kad tiksliai žinome, kokios medžiagos naudojamos, ir galime užtikrinti, kad šias grindis galėsite sumontuoti nenaudodami jokių klijų.


Minimali LOJ emisija

Gamindami patys, mes stengiamės mažinti LOJ arba lakiųjų organinių junginių emisija; tai organinės cheminės medžiagos turinčios didelį garų slėgį įprastoje kambario temperatūroje. Vienas iš pavyzdžių yra formaldehidas, kurį taip pat išskiria mediena. Mūsų laminuotos grindų dangos formaldehido emisija nereikšminga ir ji 10 kartų mažesnė, nei ES taikomi apribojimai, todėl š danga yra visiškai saugi jums ir jūsų šeimai. Tokia mūsų grindų emisija gali būti lyginama su natūralios medienos emisija, todėl gavome M1 ir A+ ženklus.

„Quick-Step“ laminuotų grindų emisija labai maža

Gamyba naudojat žaliąją energiją


Šildomės patys

Mūsų gamyklose atliekos, kurių negalima pakartotinai panaudoti gaminant laminuotą grindų dangą, panaudojamos generuojant žaliąją energiją. Pjaunant ir šlifuojant lentas besikaupiančios pjuvenos yra per smulkios, kad jas būtų galima perdirbti, tačiau tai yra puikus šilumos šaltinis būgninėms džiovyklėms ir presams. 70 % reikiamos šilumos gaminant laminatą ir vinilo produktus gauname iš žaliosios energijos.


Pastangos grupės lygiu

Mes siekiame dar daugiau. „UNILIN“ – grupė, kuriai priklauso ir „Quick-Step“ – investavo į dvi biomasės jėgaines, kuriose medienos dulkės ir netinkamos perdirbti medienos atliekos paverčiamos žaliąja energija. Ši energija panaudojama gamybos procese, o likusi dalis perduodama viešajam sektoriui. Mes taip pat naudojame vėjo jėgainių ir saulės baterijų gaminamą energiją. Dėl to šiandiena maždaug pusė mūsų grupės produkcijos pagaminama naudojant atsinaujinančią energiją.

„UNILIN“ biomasės jėgainė paverčia atliekas žaliąja energija

Naudodami žaliąją energiją
mes išvengėme daugiau nei 200 000 tonų CO2 emisijos 2020 metais.

Laikomės griežčiausių standartų


Lyderiai Europoje

Ar žinojote, kad esame pirmasis laminuotų grindų dangų gamintojas, gavęs ženklą EU ecolabel? Europos Sąjunga šį ekologinį ženklą suteikia tik gaminiams ir paslaugoms, kurie atitinka griežčiausius aplinkos standartus visą gyvavimo ciklą.

„Quick-Step“ didžiuojasi „Capture“ laminato kolekcijai suteiktu solidžiu sertifikatu „Cradle-to-Cradle Certified Material Health Certificate™“. Kaip pirmieji šį pripažinimą pelnę laminato gamintojai išreiškiame bekompromisį įsipareigojimą užtikrinti skaidrumą ir klientų gerovę. Šiuo sertifikatu patvirtinta, kad visos mūsų grindų dangai naudojamos medžiagos nuodugniai išbandomos ir laikomos saugiomis ir netoksiškomis naudotojams bei aplinkai.


Nuolat tobulėjame

Siekdami sumažinti laminuotos grindų dangos poveikį aplinkai, mes naudojame gyvavimo ciklo vertinimo (angl. lifecycle assessment – LCA) metodologiją, kad apskaičiuotume, kur būtų galima pagerinti mūsų produkcijos gyvavimo ciklus. Šiuo tikslu mes griežtai vadovaujamės poveikio aplinkai deklaracija (angl. environmental product declaration – EPD).

Toliau pateikti ženklai parodo, kad jūsų grindų danga atitinka kai kuriuos griežčiausius aplinkos apsaugos bei sveikatos standartus:

 • A+ emisijos ženklas

  A+

  Emisijos reguliavimo sertifikatas, kuriuo pripažįstama labai maža emisija. A+ – aukščiausia kategorija, nurodanti pačią žemiausią emisiją.
  Emisijos reguliavimo sertifikatas, kuriuo pripažįstama labai maža emisija. A+ – aukščiausia kategorija, nurodanti pačią žemiausią emisiją.
 • M1 emisijos ženklas

  M1

  Įrodymas, kad mūsų grindų dangos produktai neišskiria nuodingų medžiagų ir yra bekvapiai. M1 – aukščiausia suomių klasifikacijos kategorija, nurodanti pačią žemiausią emisiją.
  Įrodymas, kad mūsų grindų dangos produktai neišskiria nuodingų medžiagų ir yra bekvapiai. M1 – aukščiausia suomių klasifikacijos kategorija, nurodanti pačią žemiausią emisiją.
 • PEFC

  Pasauliniu mastu pripažintas prekių ženklas, suteikiamas iš tvariai tvarkomų miškų medienos gaminamiems produktams.
  Pasauliniu mastu pripažintas prekių ženklas, suteikiamas iš tvariai tvarkomų miškų medienos gaminamiems produktams.
 • aplinkos ES ekologinis ženklas (EU Ecolabel)

  ES ekologinis ženklas (EU Ecolabel)

  Rūpinimosi aplinka ženklas, suteikiamas produktams ir paslaugoms, atitinkančioms aukštus ekologinius standartus visą gyvavimo ciklą.
  Rūpinimosi aplinka ženklas, suteikiamas produktams ir paslaugoms, atitinkančioms aukštus ekologinius standartus visą gyvavimo ciklą.
 • EPD

  Naudodami produkto poveikio aplinkai deklaracija mes įsipareigojame teikti tikslią, patikimą ir palyginamą informaciją apie mūsų laminuotos dangos ir medienos produktų poveikį aplinkai.
  Naudodami produkto poveikio aplinkai deklaracija mes įsipareigojame teikti tikslią, patikimą ir palyginamą informaciją apie mūsų laminuotos dangos ir medienos produktų poveikį aplinkai.
 • „Nordic Swan“ ženklas

  „Nordic Swan“ ekologinis ženklas

  Aukštai vertinamas skandinaviškas ekologinis ženklas suteikiamas produktams, kurie atitinka aukštus aplinkos standartų reikalavimus visą gyvavimo ciklą.
  Aukštai vertinamas skandinaviškas ekologinis ženklas suteikiamas produktams, kurie atitinka aukštus aplinkos standartų reikalavimus visą gyvavimo ciklą.